Vi tror att du vet bäst hur din plats kan utvecklas. Med stöd från Leader Gästrikebygden kan vi tillsammans utveckla vår landsbygd. Läs mer i länken.

Komma igång

Har du en idé som kan utveckla din plats? Kontakta oss och boka in ett möte där vi diskuterar din idé. Projektet ska bygga på lokala behov, engagemang, samarbete och nytänkande.

Testa er idé

Nu är det dags att gå från projektidé till ansökan.Vad vill ni göra? Hur och varför? Kostnader? Leaderkontoret hjälper dig med din ansökan.

Vad är Leadermetoden?

Lokala behov, engagemang, nytänkande och samarbete

Leader är ett sätt att arbeta med landsbygdsutveckling. I utvecklingsarbetet deltar föreningsliv, företagande och
det offentliga på lika villkor. Sättet att arbeta bygger på ett lokalt behov, engagemang, nytänkande och samarbete. Det lokala är vår styrka och vi är övertygade om att hållbar utveckling måste utgå från de som bor, lever och verkar i området.