Årsmöte 2024

Leaderföreningen kallar alla medlemmar till årsmöte den 28 maj 2024

Leaderföreningen håller Årsmöte

Stämman avser att välja ledamöter till styrelse och valberedning. Mer info senast 14 dagar innan stämma.