Hållbar utveckling vid Jungfrukusten

Seminarium 7 december kl 13-16

Föreningen Norrsundets Biokombinat bjuder in till seminarium – Hållbar utveckling vid Jungfrukusten 

Tid: 7 december 2023 kl 13 – 16
Plats: Fyren, Norrsundet

Medverkande deltagare är aktörer från offentliga, privata och ideell sektorer.
På seminariet information och dialog om

  • Vad händer hos medlemmarna i Norrsundets Biokombinat nu och under 2024-2026?
  • Hur kan Bioekonomiutredningens förslag påverka näringsliv, befolkning och besökande vid Jungfrukusten?
  • Hur påverkar nationella, regionala och kommunala beslutförutsättningarna?
  • Vilka nya investeringar planeras 2024–2026?
  • Vad krävs för att skapa nya produkter, tjänster, företag och arbetstillfällen?

Vid Jungfrukusten – kusten i Gävleborg – pågår utveckling av nya produkter, tjänster och ny teknik för att tillgodose viktiga behov i samhället som produktion av energi och drivmedel och omhändertagande av gamla miljöskulder. En rad olika beslutsförslag finns nu framme som skapar möjligheter för företag och organisationer knutna till föreningen Norrsundets  Biokombinat. Hamrångebygdens Utvecklingsgrupp har nyligen tagit fram en Lokal Ekonomisk Analys för Hamrångebygden som  visar  på  stora  utvecklingsmöjligheter och  i  den beskrivs även hinder som idag finns. På regional nivå och på kommunnivå finns en rad strategiska program och handlingsplaner för att främja tillväxt och önskad regional utveckling i denna del av Gästrikland.

Leader Gästrikebygden har beviljat stöd för aktiviteten genom SPRINT 

Har du frågor? Mejla info@leadergastrikebygdenllu.se