Nätverksträff för kvinnliga företagare

Lunch till självkostnad. Anmäl dig i länken!

Lunch

Vi börjar med lunch, som du själv bekostar. Därefter en kort föreläsning. För dig som vill och har tid att stanna lite längre fyll gärna på kaffekoppen och fortsätt att mingla. Det här är ett nätverk där gemenskapen peppar, hyllar och skapar möjlighet till samarbeten. Initiativet startade med Erika – blomsterbonde i företaget Flora & Fabler, tillsammans med Leader Gästrikebygdens projekt Landsbyggare Gästrikebygden och Företagarna.
Anmälan (och program) senast 18/8 Nätverk för företagande kvinnor – Företagarna (foretagarna.se)

OBS! om du får förhinder så meddela Maria 070- 089 44 59 på Företagarna.