Styrelsemöte

Digitalt

Leader Gästrikebygdens styrelse har möte

På mötet fattar styrelsen bland annat beslut om projektansökningar. Möte den 10 oktober kl. 17.30

INSTÄLLT styrelsemöte 10/10.