Styrelsemöte

Digitalt

Leader Gästrikebygdens styrelse har möte

På mötet fattar styrelsen bland annat beslut om projektansökningar. Möte den 6 september kl. 17.30