Styrelsemöte

Plats meddelas senare

Leader Gästrikebygdens styrelse har möte

På mötet fattar styrelsen bland annat beslut om projektansökningar. Möte den 5 december kl. 17.30