Kontakta oss

Det är styrelsen som fattar beslut om vilka projekt som bäst bidrar till strategins mål och vilka som därför ska prioriteras för finansiering.

Om styrelsen

Det är styrelsens ansvar att genomföra den utvecklingsstrategi som föreningen fått beviljad och finansierad genom programmet. Det innebär bland annat att styrelsen ska fatta beslut om vilka projekt som bäst bidrar till strateginmål och därför ska prioriteras för finansiering. Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen väljs av föreningsstämman.

Styrelsen ska enligt startbeskedet från Jordbruksverket gällande leaderverksamheten uppfylla följande:

  • jämn fördelning av representanter från offentlig, privat och ideell sektor
  • samlad kompetens kopplad till leaderområdets utvecklingsstrategi
  • jämn könsfördelning (max 40/60)
  • god geografisk spridning i leaderområdet.

Styrelse

Tomas Isaksson

Ordförande

ordforande@leadergastrikebygdenllu.se

Lotta Nycander

Vice ordförande