Kontakta oss

Det är styrelsen som fattar beslut om vilka projekt som bäst bidrar till strategins mål och vilka som därför ska prioriteras för finansiering.

Om styrelsen

Det är styrelsens ansvar att genomföra den utvecklingsstrategi som föreningen fått beviljad och finansierad genom programmet. Det innebär bland annat att styrelsen ska fatta beslut om vilka projekt som bäst bidrar till strateginmål och därför ska prioriteras för finansiering. Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen väljs av föreningsstämman.

Styrelsen ska enligt startbeskedet från Jordbruksverket gällande leaderverksamheten uppfylla följande:

  • jämn fördelning av representanter från offentlig, privat och ideell sektor
  • samlad kompetens kopplad till leaderområdets utvecklingsstrategi
  • jämn könsfördelning (max 40/60)
  • god geografisk spridning i leaderområdet.

Styrelse

Tomas Isaksson

Ordförande Hofors kommun

ordforande@leadergastrikebygdenllu.se

Jan Östlund

Ideell sektor

Stefan Söderblom

Ideell sektor

Linda Elverstig

Ideell sektor

Marie Frestadius

Ideell sektor

Joakim Helmbrant

Ideell sektor

Kent Bogren

Ideell sektor

Lotta Nycander

Privat sektor Vice ordförande

Per-Olov Uhrus

Privat sektor

Roland Haglund

Privat sektor

Hans-Olov Lönn

Privat sektor

Ulrike Steiner

Privat sektor

Annika Sjögren

Offentlig sektor

Region Gävleborg

Mimmi Ekström

Offentlig sektor

Ockelbo kommun

Marie Lind

Offentlig sektor

Sandvikens kommun

Jörgen Edsvik

Offentlig sektor

Gävle kommun