Andra finansiärer

Ibland kanske inte Leader Gästrikebygden är rätt finansiär för det du vill göra. Eller så kanske du behöver söka finansiering från flera olika ställen. Här nedan listar vi förslag på olika finansiärer som kanske kan vara lämpliga för genomförande av din projektidé.

Landsbygdsprogrammet

Detta nationella program med EU-finansiering från Landsbygdsfonden förvaltas i vårt län av Länsstyrelsen Gävleborg. Det finns stöd till både företag och projekt för landsbygdsutveckling.  Läs mer om vilka stödformer som finns på deras hemsida:

Region Gävleborg

Regionen kan ge olika typer av stöd till personer, föreningar och företag för verksamheter, aktiviteter och utvecklingsinsatser. Du hittar information om företag- och projektstöd för regional utveckling samt information om bidrag och stipendier på deras webbplats:

Tillväxtverket

Tillväxtverket har olika typer av stöd för företags- och näringslivsutveckling. De hanterar också EU-finansiering från Regionalfonden. Gästrikland ingår i regionen Norra Mellansverige.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Länsstyrelsen kan bevilja statligt bidrag till vård av kulturhistoriskt viktiga byggnader i länet. Du kan söka bidrag från om du vårdar en kulturmiljö på ett sätt så att den bevaras för framtiden eller om du gör miljön mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till fiskevårdsåtgärder

Länsstyrelsen kan bevilja stöd till åtgärder som främjar fiskevården eller åtgärder som syftar till att bevara hotade stammar och arter för att därmed främja den biologiska mångfalden. 

Havs-, fiskeri- och vattenbruks­programmet

Programmet ska främja ett miljö­­mässigt, ekonomiskt och socialt håll­bart fiske och vatten­bruk i Sverige. Stöden i programmet kan sökas av till exempel yrkes­fiskare, vattenbruks­företag, universitet, bransch­organisationer och myndig­heter.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre verklighet för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Gästriklandsfonden

Gästriklandsfonden ger bidrag till olika kulturella projekt och verksamheter som syftar till att bevara gamla byggnader och anläggningar. Kulturstödet kan sökas till projekt som handlar om bland annat textilier, byggnadsvård, bokutgivning, musik och  teater.