Så går det till

Från idé till ansökan. Vi på leaderkontoret hjälper till och stöttar hela vägen. Det är enkelt att söka, börja med att kontakta oss.

Kom igång med ditt projekt

Steg 1

Idé

Din idé kan bli ett bra projekt. Om flera är med från bygden där du bor är det bra att prata ihop sig. Finns det ett behov? Vilken förändring vill du se? Det här kan vara startskottet på ett leaderprojekt.

Steg 2

Ansöka

Nu är det dags att gå från projektidé till ansökan.Vad vill ni göra? Hur och varför? Kostnader? Leaderkontoret hjälper dig med din ansökan.

Steg 3

Genomföra

Om ansökan beviljas stöd är det dags att köra igång! Följ projektetplanen och ha gärna en löpande kontakt med oss på leaderkontoret.

Steg 4

Avsluta

När projektet är genomfört är det dags för slutredovisning. Vi är många som vill veta hur det gått.

Kan er idé bli ett leaderprojekt?

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss – uppgifter här nedan.