Så går det till

Det är enkelt att söka stöd från Leader. Vi finns med och guidar dig från idé till genomförande av projekt och avslut.

Ansöka om projektstöd hos oss

Nedan hittar du information om vad som är ett projekt för Leader Gästrikebygden och hur du skickar in din projektidé till oss. Hör gärna av dig till oss på info@leadergastrikebygdenllu.se så bollar vi tillsammans.

Steg 1

Passar ditt projekt hos oss?

Har du en idé som utvecklar din landsbygd? Stämmer idén in på följande punkter?

 • Det finns ett lokalt behov av att idén genomförs 
 • Ni är flera på platsen som samarbetar med idén
 • Idén är till nytta för andra än er själva
 • Idén är nytänkande 
 • Idén är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar

Har du en sådan idé? Vad kul! Gå vidare till steg 2 och skicka in din idé till oss.

Via knappen Passar ditt projekt hos oss hittar du mer information om vilka projekt som passar hos oss.

 

Steg 2

Skicka in din idé

Vi vill att du skickar in en idébeskrivning som ryms på ett A4 och svarar på frågorna:

 • Varför behövs projektet? (Vilket behov finns?)
 • Vad vill ni uppnå med projektet? (Vad är målen?)
 • Vilka kommer att gynnas av projektet och på vilket sätt?
 • Vilka aktiviteter ska genomföras i projektet? Till exempel ska något skapas? Iordningställas? Planerar ni träffar eller arrangemang? Övrigt?
 • Ungefär hur mycket pengar söker ni och vad ska pengarna gå till?
 • Vilka ska samarbeta i projektet?

Mejla din idébeskrivning till info@leadergastrikebygdenllu.se

 

 

  Steg 3

  Ansöka

  Kontakta alltid oss på kontoret innan du påbörjar din ansökan. När vi har stämt av att allt är klart gör du såhär:

  • Ordna en fullmakt för att få tillgång till e-tjänsten. Här hittar du fullmakten hos Jordbruksverket
  • Gå till e-tjänsten för projektstöd och logga in på Mina sidor med bank-ID 
  • Välj Starta tjänsten och påbörja en ny ansökan
  • Ange ett namn på din ansökan, namnet ska vara kort och sammanfatta ditt projekt
  • Välj stöd Lokalt ledd utveckling genom Leader och Ny ansökan om stöd inom Leader 2023–2027
  • Välj Leader Gästrikebygden och följ sedan stegen i ansökan. Hör av dig till oss på kontoret om du är osäker
  • När du har fyllt i din ansökan tryck på spara och använd knappen Ladda ner
  • Mejla ditt utkast till oss på info@leadergastrikebygdenllu.se så går vi igenom din ansökan tillsammans innan du trycker på skicka in  

  Ps. Budgetmall är en obligatorisk bilaga för din ansökan. Du hittar budgetmallen här

  När din ansökan är komplett tas den upp på ett beslutsmöte. Om det blir ett ja från vår styrelse skickas ansökan vidare till Jordbruksverket som handlägger klart ärendet.

   Steg 4

   Genomföra projektet

   När du har fått ditt beslut om stöd från Jordbruksverket är det dags att köra igång. Tänk på att om du väljer att starta upp projektet innan Jordbruksverkets handläggning är klar, så gör du det alltid på egen risk.

   • Läs ditt beslut om stöd noga innan du påbörjar ditt projekt och innan du skickar in din ansökan om utbetalning. I ditt beslut om stöd hittar du vad som gäller. Om du inte följer villkoren i beslutet kan det leda till avdrag.
   • Ansök om ändring om det inträffar förändringar i projektet. Det kan till exempel vara om tidsplan, budget eller något annat väsentligt behöver justeras. Om något avviker från vad som står i ditt beslut om stöd ska du utgå från att du behöver göra en ansökan om ändring. Kontakta gärna oss på Leaderkontoret om du är osäker!
   • Registrera ditt bankkonto/bankgiro. För att Jordbruksverket ska kunna betala ut stödet behöver du registrera ett bankkonto via Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida.
   • Hos Jordbruksverket hittar du hela sammanställningen av vad som är bra att tänka på efter du har fått ditt beslut och ska ansöka om utbetalning.

   Checklista

   Kan din idé bli ett leaderprojekt?

   Din idé matchar vår utvecklingsstrategi

   Stämmer din idé på geografi, insatsområden och mål i vår utvecklingsstrategi? Läs mer

   Nytänkande

   Kanske är det ett nytt arbetssätt, nya målgrupper eller något annat som gör att din idé är nytänkande. Det gör att den kan bli en inspirationskälla för andra att ta efter.

   Lokala behov, engagemang och effekter

   Kan din idé kan lösa ett verkligt behov till nytta för flera? Det innebär att fler än du som söker vill samarbeta i genomförandet och ta ansvar för det som skapas.

   Hållbarhet – människa, miljö och ekonomi

   Kommer din idé att genomföras hållbart? Det innebärett inkluderande, jämställt och icke-diskriminerande arbetssätt där alla får vara med. Ingen onödig miljöbelastning sker. Kostnaderna för att genomföra projektet är rimliga. Det finns en långsiktig plan på hur slutresultatet ska tas om hand.

   Möjligt att genomföra

   Finns det en plan för hur idén ska genomföras i projektform? Det innebär att det finns en utvald organisation som är projektägare med stabil ekonomi och rutiner för administration och redovisning. Att det finns ett team som samarbetar för att genomföra projektet på ett hållbart sätt.

   Röd tråd

   När din idé ska bli till ett utvecklingsprojekt som finansieras via leader är det många som vill bedöma ansökan och följa projektet. Den röda tråden ska vara lätt att följa och förstå utifrån projektets syfte, mål, aktiviteter och budget.

   Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
   Kontakta oss – uppgifter här nedan.