Om oss

Leader Gästrikebygden är en ideell förening. Vi arbetar med landsbygdsutveckling genom leadermetoden i Gästriklands fyra kommuner, Gävle – Sandviken – Hofors – Ockelbo.

Vi stöttar lokala idéer

Leader Gästrikebygden jobbar med landsbygdsutveckling. Vi gör det genom leadermetoden, det betyder att lokala behov, engagemang och samarbete är centralt. Vi coachar, kopplar ihop och finansierar utvecklingsidéer. Leader Gästrikebygden samarbetar med områdets föreningsliv, näringsliv och myndigheter. Vår verksamhet är till för landsbygden i Gästriklands alla fyra kommuner.

Vem betalar? EU, Region Gävleborg, Gästriklands kommuner och de som engagerar sig i de projekt vi beviljar stöd till.

Vilka kan söka stöd från oss? Föreningar, företag och offentliga organisationer som vill utveckla landsbygden tillsammans med oss.

Vill du bli medlem?

Leader Gästrikebygden är en ideell, allmännyttig förening med säte i Gästrikland sedan 2015. Medlemskap i föreningen kan lösas av föreningar, företag och offentliga verksamheter som är verksamma i vårt leaderområde. Privatpersoner kan inte bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr. För att bli medlem i föreningen mailar du organisationens namn och kontaktuppgifter till info@leadergastrikebygdenllu.se så hjälper leaderkontoret till med resten!

Föreningens syfte är att vara en katalysator för landsbygdsutveckling i allmänhet och driva leaderverksamhet i synnerhet.

Hållbara och attraktiva livsmiljöer och hållbar lokal ekonomi

Leader Gästrikebygdens strategi för åren 2023–2027 bygger på lokala behov och möjligheter i vårt leaderområde. Vi jobbar med två målområden: Hållbara och attraktiva livsmiljöer och Hållbar lokal ekonomi.