Vår vision

Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande. 

Passar ditt projekt hos oss?

För att bli beviljad stöd av Leader Gästrikebygden behöver din projektidé matcha våra mål och rymmas inom något av våra tre insatsområden som presenteras nedan.

Vi arbetar mot två mål 

Hållbara och attraktiva livsmiljöer

Attraktiva livsmiljöer handlar om både platsen och människorna som bor, lever och verkar på platsen.  Platsen ska vara tillgänglig, hållbar och välkomnande för invånare i alla åldrar. Invånarna ska uppleva att de har förutsättningar att leva ett gott liv och möjlighet att utveckla sin plats tillsammans. Det krävs att projektet har en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för att nå målet. 

Hållbar lokal ekonomi

För att bo, leva och verka på landsbygden måste det finnas möjlighet att försörja sig. Vår plats behöver fler hållbara och goda affärsidéer och ett större utbud av varor och tjänster som skapar fler arbetstillfällen. Den omställning vi ser i samhället, med tyngdpunkt på digitalisering och hållbarhet, skapar nya behov och möjligheter. Här ser vi att vår plats har stor potential att utvecklas.

Tre insatsområden

För att uppnå våra mål fördelas projekten i tre olika insatsområden. För att söka stöd hos oss behöver ditt projekt passa in i något av följande områden:

Stärk platsen!

Insatsområdet handlar om att utveckla platsen vi bor, lever och verkar på. Här kan det handla om projekt som till exempel skapar nya mötesplatser, nya eller mer tillgängliga natur och kulturmiljöer eller projekt som bidrar till fler miljö- och klimatinsatser. Det kan också handla om att skapa en bättre tillgång till service och infrastruktur eller en bättre rotation på bostadsmarknaden.

Projekt i det här insatsområdet ska bygga på den lokala platsens behov. 

Stärk människorna!

Insatsområdet handlar om att stärka de människor som bor, lever och verkar i området. Här fokuserar vi på förmåga och drivkraft hos människor som gör skillnad och skapar framtidstro. Det kan till exempel handla om projekt som utvecklar fritids- och kulturverksamheter, projekt som får fler att engagera sig i föreningslivet eller projekt som skapar nya arbetssätt för hållbara föreningar. Insatsområdet fokuserar på ökad delaktighet. Att avlasta eldsjälar. Det kan vara projekt som utvecklar inkluderande nätverk och samarbeten, projekt som kompetensutvecklar invånarna eller  projekt som ger invånarna verktyg att tillsammans bidra till hållbar utveckling.

 

Projekt i det här insatsområdet ska bygga på behov för den målgrupp som projektet vill stärka.

Stärk företagsamheten!

Insatsområdet handlar om att stärka förutsättningarna för att starta och utveckla affärsverksamheter.  Det kan till exempel handla om projekt som utvecklar och testar nya affärsidéer eller projekt som fokuserar på innovation och att utveckla nya metoder. Det kan vara projekt som bidrar till ett större utbud av varor och tjänster, projekt som erbjuder lösningar för rekrytering eller projekt som utvecklar kunskap för ett mer hållbart företagande.

Projekt i det här insatsområdet ska bygga på den företagsamhet som projektet vill stärka.

Urvalskriterier när vi bedömer din ansökan

För en rättvis bedömning har vi särskilda urvalskriterier som vi tittar på när vi bedömer din ansökan. En kortversion av urvalskriterierna kommer inom kort. Fullständiga urvalskriterier 2023 – 2027 hittar du här.

 

Vår geografi

För att söka stöd hos oss behöver du tillhöra vårt område som består av kommunerna Hofors, Ockelbo, Gävle och Sandviken, med undantag för Hedesunda och Österfärnebo. Då vi beviljar stöd för landsbygdsutveckling är även de centrala delarna av Sandviken och Gävle undantagna.