Ansökan är öppen

Kontakta oss med din idé, senast 16 augusti.

Nu tar vi emot nya ansökningar

Senast den 16 augusti vill vi ha din idé. Nästa steg är att pitcha för vår styrelse den 6 september. Du registrerar ansökan = beslut på nästa styrelsemöte.
Fler datum, se vår kalender. Läs mer i länken Så går det till

Idébeskrivningen bör vara max 1 A4 och svara på frågorna:

  • Vilket behov ska projektet lösa? (varför/syfte)
  • Vad ska projektet leda till? (konkreta mål)
  • Vad ska genomföras för att nå målen? (aktiviteter)
  • Ungefärlig kostnad för att genomföra projektet?
  • Beskriv vilket lokalt engagemang som finns kring projekttiden/projektets genomförande. Vilka aktörer står bakom/samarbetar?

Vi coachar dig hela vägen från idé till ansökan. Kontakta leaderkontoret, vi lotsar dig rätt. Välkommen att höra av dig! Telefon till Theres 070-245 21 01 eller via e-post info@leadergastrikebygdenllu.se