Ansökan är öppen

Kontakta oss med din idé!

Nu öppnar vi för nya ansökningar

Senast den 1 juni vill vi ha din idé. Nästa steg är att pitcha för vår styrelse den 15 juni. Du registrerar ansökan = beslut på nästa styrelsemöte.
Fler datum, se vår kalender.

Idébeskrivningen bör vara max 1 A4 och svara på frågorna:

  • Vilket behov ska projektet lösa? (varför/syfte)
  • Vad ska projektet leda till? (konkreta mål)
  • Vad ska genomföras för att nå målen? (aktiviteter)
  • Ungefärlig kostnad för att genomföra projektet?
  • Beskriv vilket lokalt engagemang som finns kring projekttiden/projektets genomförande. Vilka aktörer står bakom/samarbetar?

Vi coachar dig hela vägen från idé till ansökan. Kontakta leaderkontoret, vi lotsar dig rätt. Välkommen att höra av dig! Telefon till Theres 070-245 21 01 eller via e-post info@leadergastrikebygdenllu.se