Bokslut och revision – konsultuppdrag

Leader Gästrikebygden ställer förfrågan för åren 2024-2029

Konsultuppdrag

Leader Gästrikebygden ställer nu förfrågan om konsulttjänst för bokslut och revision för åren 2024-2029.
Huvuddelen av arbetet sker under perioden januari-mars, föreningens årsstämma hålls
vanligen i april/maj.

Anbudet ska vara tillhanda senast 2024-05-19 senast före midnatt. Därefter kan
anbudsgivaren inte lämna anbud. Beslut om tilldelning förväntas tas innan den 28 maj.
Anbudet ska dock vara giltigt i minst två månader efter att det inkommit.

Frågor besvaras av verksamhetsledare Theres Sundberg, info@leadergastrikebygdenllu.se

Till Offertförfrågan