Välkommen Janet!

Välkommen Janet Eklund, Leader Gästrikebygdens nyanställda landsbygdsutvecklare.

Vi hälsar Janet Eklund välkommen till Leader Gästrikebygden! Janet kommer att arbeta heltid hos oss som landsbygdsutvecklare. Hon är utbildad kommunikatör och konsumentvägledare och har en tidigare bakgrund inom konsumenträtt och kommunikation på Konsumentverket samt inom besöksnäringen. Varmt välkommen Janet!

Janet når du på janet@leadergastrikebygdenllu.se eller via vår kontaktsida