Ansöka

Du gör din ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

Ansök om stöd i e-tjänsten

Om din idé matchar Leader Gästrikebygdens strategi och uppfyller de grundläggande villkoren är det dags att skicka in en ansökan. Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst. Här har vi samlat några saker du behöver ha koll på inför din ansökan.

Fullmakt

I de flesta fall behöver du en fullmakt för att logga in i e-tjänsten och göra en ansökan. Om du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande behöver du använda en blankett för att dela ut fullmakten.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original och att handläggningstiden är ungefär en vecka. 

Läs mer om vad som gäller kring fullmakt på Jordbruksverkets webbplats: Fullmakt för e-tjänster   

Kontakta oss innan du skickar in

Kontakta oss på kontoret innan du skickar in din ansökan. I e-tjänsten har du möjlighet att spara ner din ansökan som ett utkast. Vi vill gärna att du mejlar utkastet till oss så att vi tillsammans kan kika på din ansökan och göra den så komplett som möjligt innan du skickar in den i e-tjänsten. 

Budgetmall

Budgetmallen är en obligatorisk bilaga när du ansöker om stöd i e-tjänsten. Mallen hjälper dig att få med rätt utgifter i din budget. Det finns instruktioner till mallen som en egen flik i excel-bladet.

Du sparar budgetmallen som PDF och bifogar den i din ansökan.

Du ska också bifoga underlag i din ansökan som visar hur du har kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från minst två leverantörer. Om du har utgifter för personal behöver du också bifoga underlag för beräkning av timlön. 

Mer information om vilka utgifter du kan söka stöd för, vad som gäller för till exempel investeringar, hittar du på Jordbruksverkets webbplats.