Extrainsatt Årsmöte

Den 15 november kl 17.30 håller Leaderföreningen extrainsatt Årsmöte

Årsmöte 15 november 2023

Anledningen till att vi behöver hålla det här extrainsatta mötet är att föreningens valberedning förlorat en ledamot som var ensam representant för näringsliv/privat sektor. Alla tre sektorer (privat, ideell och offentlig) ska vara representerade i valberedningen utifrån stadgar och regelverk för leaderfinansieringen. Valberedningen har nu med kort varsel jobbat fram förslag på kandidater att välja in för privat sektor. Förslagen presenteras här på hemsidan och på mötet.
Årsmötet genomförs digitalt, startar kl.17.30 och förväntas hålla på i ca 30 minuter.

TILL MER INFO OCH ANMÄLAN