Styrelsemöte

Digitalt

Leader Gästrikebygdens styrelse har möte

På mötet fattar styrelsen bland annat beslut om projektansökningar. Möte den 24 april kl. 17.30